In gevolge art 32 f, iv van de Regeling op de advocatuur ben ik verplicht bij mijn (on)verwachte afwezigheid voor een vervanging of waarneming door een andere advocaat te zorgen. In geval van mijn (on)verwachte afwezigheid kunt u zich wenden tot mr. A.C. Hansen (Bolder Advocaten) kantoorhoudende op het adres Boompjes 545 te (3011 XZ) Rotterdam. T: 010-433 27 77.