Wat is verbintenissenrecht?

Het verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht. Het geeft aan wat de regels zijn in de rechtsverhouding tussen verschillende personen. Onderdeel van het verbintenissenrecht is het overeenkomstenrecht of contractenrecht.

Een verbintenis is het gevolg van een enkel- of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling tussen (rechts-)personen. Met een verbintenis is de schuldenaar verplicht om een prestatie te verlenen aan een schuldeiser. Het kan hierbij gaan om een wettelijke verbintenis, een verbintenis uit overeenkomst of een natuurlijke verbintenis. Er ontstaat een probleem wanneer één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken.

Enkele voorbeelden van overeenkomsten zijn:

  • koopovereenkomst
  • huurovereenkomst
  • arbeidsovereenkomst
  • geldleningovereenkomst
  • algemene voorwaarden
  • andere overeenkomsten


Uw zaak, onze zorg

Voor juridische kwesties in het verbintenissenrecht bent u bij Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal  aan het juiste adres. Het kantoor staat voor een direct en betrokken contact met haar cliënten. Wij staan u bij voordat u een contract aangaat of als u dit reeds bent aangegaan. Daarnaast kan Mr. Ruysendaal u behulpzaam zijn bij het opstellen of aanpassen van een contract en bij het aangaan van algemene voorwaarden. Of het nu om een koopovereenkomst gaat of om het ondertekenen van uw huurcontract.

Ook als het achteraf mis gaat, zorgen wij ervoor dat u rechten kunt laten gelden, door nakoming te eisen of schade te verhalen. Mr. Ruysendaal begeleidt u vakkundig, bespreekt met u de te volgen strategie en houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen in uw zaak. Met zijn ervaring en kennis van zaken ziet hij er ook op toe dat een procedure op de juiste wijze verloopt. Met mr. Ruysendaal als uw belangenbehartiger kunt u vertrouwen op een zorgvuldige en grondige verdediging van uw zaak.

U hebt vooraf inzicht in de kosten voor het behandelen van uw zaak. Dat kan met een uurtarief (zie Tarief), maar ook met een vaste prijsafspraak.
In voorkomende gevallen hebt u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Mr. Ruysendaal zal u hierover helder informeren en de aanvraag voor u verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.