Wat is jeugdrecht?

De behandeling van jeugdzaken vergt een aparte specialisatie. Niets is immers zo belangrijk als het welzijn van uw kind. Een advocaat in jeugdzaken moet een zorgvuldige balans vinden tussen het belang van het kind en de pedagogische doeleinden van het jeugdrecht enerzijds en de rechten van het kind en de juridische waarborgen anderzijds. Omdat er vele dwarsverbanden zijn tussen het jeugdstrafrecht en het jeugdbeschermingsrecht, moet de jeugdrechtadvocaat op beide terreinen zijn ingevoerd om deze zaken goed te kunnen behandelen. Daarbij is het jeugdrecht volop in beweging en wordt er steeds vaker een beroep gedaan op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Ook in de rechtspraktijk wordt het belang erkend dat jeugdzaken moeten worden behandeld door specialisten. Om de rechten van deze kwetsbare groep uitermate zorgvuldig te kunnen verdedigen is de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) opgericht.

Voorbeelden van zaken die onder het jeugdrecht vallen zijn:

  • Civiele jeugdbeschermingsmaatregelen (OTS en uithuisplaatsing)
  • Gezags- en omgangszaken
  • Jeugdstrafrechtzaken
  • Adoptiezaken

Uw zaak, onze zorg

Voor jeugdzaken bent u aan het goede adres bij Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal. Als jeugdrechtspecialist en actief lid van de Vereniging Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA) is mr. Ruysendaal volledig op de hoogte van alle aspecten in het jeugdrecht. Mr. Ruysendaal volgde de specialistische jeugdrechtopleiding aan de Erasmus Universiteit en heeft veel ervaring met jeugd(straf)zaken. Met zijn ervaring en kennis van zaken ziet hij er ook op toe dat een procedure op de jusite wijze verloopt. Met mr. Ruysenaal als belangenbehartiger kunt u vertrouwen op een zorgvuldige en grondige verdediging van uw kind.

U hebt vooraf inzicht in de kosten voor het behandelen van uw zaak. Dat kan met een uurtarief (zie Tarief), maar ook met een vaste prijsafspraak. In voorkomende gevallen hebt u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Mr. Ruysendaal zal u hierover helder informeren en de aanvraag voor u verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.