Als ondernemer maak je afspraken met afnemers over de te leveren goederen of diensten. Meestal staan deze afspraken vast in een koopovereenkomst, waaronder ook de betalingsvoorwaarden. Toch kan het voorkomen dat een klant, na herhaaldelijk herinneren en aanmanen, weigert te betalen. Staat de vordering vast, maar betaalt de debiteur niet? Ook dan kunnen we uw zaken behartigen.

Uw zaak, onze zorg

Voor incassoprocedures  bent u bij Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal aan het juiste adres. Het kantoor verzorgt voor u de juridische stappen als de andere middelen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid. Mr. Ruysendaal bespreekt met u de te volgen strategie en houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen in uw zaak. Ook ziet hij er op toe dat de procedure op de juiste wijze verloopt. Met mr. Ruysendaal als uw belangenbehartiger kunt u vertrouwen op een zorgvuldige en grondige opvolging van uw zaak.

U hebt vooraf inzicht in de kosten voor het behandelen van uw zaak. Dat kan met een uurtarief (zie Tarief), maar ook met een vaste prijsafspraak.
In voorkomende gevallen hebt u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Mr. Ruysendaal zal u hierover helder informeren en de aanvraag voor u verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.