Wat is erfrecht?

Wanneer iemand komt te overlijden, is deze overledene de erflater. Na overlijden laat een erflater bezittingen en/of schulden na: de nalatenschap. Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van erflater op de erfgenamen. Als een erflater een testament heeft opgemaakt, dan verkrijgen de erfgenamen het geheel of een deel van het vermogen, zoals dit in dat testament is opgenomen. Indien er geen testament is opgemaakt, bepaalt de wet wat de erfgenamen toekomt. Dit is het wettelijk erfrecht of versterferfrecht.

Er zijn weinig rechtsgebieden waarin zoveel emoties, moeilijkheden en conflicten kunnen ontstaan, vaak mede vanwege het verdriet om het verlies van een dierbare. Daarnaast kunnen de erfgenamen het (onderling) oneens zijn met de executeur die door de overledene is aangesteld om de erfenis af te wikkelen.

Uw zaak, onze zorg

Voor juridische kwesties in het erfrecht bent u bij Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal  aan het goede adres. Het kantoor staat voor een direct en betrokken contact met haar cliënten. Mr. Ruysendaal begeleidt u, bespreekt met u de te volgen strategie en houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen in uw zaak. Ook ziet hij er op toe dat een gerechtelijke procedure op de juiste wijze verloopt. Met mr. Ruysendaal als uw belangenbehartiger kunt u vertrouwen op een zorgvuldige en grondige verdediging van uw zaak.

U hebt vooraf inzicht in de kosten voor het behandelen van uw zaak. Dat kan met een uurtarief (zie Tarief), maar ook met een vaste prijsafspraak.
In voorkomende gevallen hebt u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Mr. Ruysendaal zal u hierover helder informeren en de aanvraag voor u verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.