Wat is arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht omvat de rechtsregels in de arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers en tussen werknemers onderling. De wederzijdse rechten en plichten zijn meestal vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Vanaf het moment dat u een arbeidsovereenkomst bent aangegaan, hebt u te maken met het arbeidsrecht. Ook in bepaalde andere overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld een uitzendovereenkomst, gelden deze regels.

Uw advocaat helpt werkgevers of werknemers als er een geschil ontstaat in de arbeidsrelatie en er geprocedeerd moet worden. Voorbeelden hiervan zijn een voortijdig beëindigen van de arbeidsovereenkomst, een loonvordering of laakbaar handelen.

Uw zaak, onze zorg

Voor juridische procedures in het arbeidsrecht bent u bij Advocatenkantoor Mr Drs H.J. Ruysendaal aan het juiste adres. Het kantoor staat voor een direct en betrokken contact met haar cliënten. Mr. Ruysendaal begeleidt u vakkundig, bespreekt met u de te volgen strategie en houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen in uw zaak. Ook ziet hij er op toe dat de gerechtelijke procedure op de juiste wijze verloopt. Met mr. Ruysendaal als uw belangenbehartiger kunt u vertrouwen op een zorgvuldige en grondige verdediging van uw zaak.

U hebt vooraf inzicht in de kosten voor het behandelen van uw zaak. Dat kan met een uurtarief (zie Tarief), maar ook met een vaste prijsafspraak.
In voorkomende gevallen hebt u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Mr. Ruysendaal zal u hierover helder informeren en de aanvraag voor u verzorgen bij de Raad voor Rechtsbijstand.